Algemene voorwaarden


ALGEMEEN
Wij vinden het belangrijk, dat voor de inname en de verkoop van de door u aangeboden artikelen goede en duidelijke regels gelden. Deze regels zijn hieronder te vinden.


AANBIEDEN VAN KLEDING:
Wij nemen alleen merkkleding in, die schoon, heel en eigentijds is. De door u aangeboden kleding dient recentelijk te zijn gewassen, zo nodig gestreken, zonder vlekken en zichtbare stoppages.
De kleding dient als volgt te worden ingebracht:
In een plastic zak voorzien van naam en datum van inlevering. Jongens en meisjes kleding apart aanleveren.
De kleding hangt zo mogelijk gedurende een seizoen van 6 maanden in de winkel. Verdeeld in zomer en winter. Na afloop van het seizoen wordt niet-verkochte kleding door ons weggegeven (ten behoeve van een goed doel). De ingebrachte kleding hangen wij in principe op volgorde van inname in de winkel. Maar wij
behouden ons het recht om naar eigen inzicht van die regel af te wijken. Er is van te voren geen termijn aan te geven, waarbinnen de ingenomen kleding in de winkel komt te hangen. In het algemeen hangt dat af van de voorraad in ons magazijn en de hoeveelheid kleding die binnenkomt.


TIJDSTIPPEN VAN INLEVERING VAN DE KLEDING:
Kleding kunt u op afspraak tijdens onze openingstijden inbrengen. U kunt hiervoor een afspraak maken via Whatsapp op telefoonnummer 06 43 13 82 67. Wintersportkleding en badmode worden maar in beperkte periode van het seizoen in de winkel gehangen.


OPGEBOUWD TEGOED:
Zodra wij uw kleding verkocht hebben, bouwt u een tegoed bij ons op. Zodra een artikel van u verkocht is zal uw tegoed over dat artikel een jaar lang open blijven staan om uitbetaald te worden. Na dat jaar zal uw
opgebouwde tegoed over dat artikel automatisch komen te vervallen. Wij kunnen u vragen om hiervoor een afspraak te maken. U kunt tijdens het seizoen ook uw tegoed opvragen bij ons. U kunt dit tegoed in contanten uitbetaald krijgen of er gekochte kleding mee betalen.


PRIJSBEPALING:
Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop van uw kleding. Als het artikel verkocht is ontvangt u 40% van de verkoopprijs. Wij bepalen de prijzen van een artikel. Wij behouden ons ook het recht om de prijs van een artikel naar eigen inzicht te verhogen of te verlagen tijdens het seizoen.


VERANTWOORDELIJKHEID:
Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan uw artikelen. Zoek geraakte of gestolen artikelen zullen door ons
niet vergoed worden. De artikelen zijn bij ons niet verzekerd tegen brand- of waterschade. Alle ingebrachte artikelen kunnen vanaf het moment van inbreng niet meer (tijdens het hele seizoen) teruggehaald worden. Bedenk dus van te voren goed of u de kleding wel onder onze voorwaarden wilt inbrengen.


UW PERSOONSGEGEVENS:
Deze zullen alleen gebruikt worden voor administratieve doeleinden van Kidz Vintage. Dit om u zo juist mogelijk te informeren. U kunt ons evenmin aanspreken voor foutieve persoonsgegevens van onze klanten.
Het is daarom uw eigen belang om verhuizing of wijziging van emailadres tijdig aan ons door te geven. U zult
ons dan ook nimmer kunnen aanspreken, als er problemen in de communicatie ontstaan door het ontbreken van de juiste informatie.